SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ
Popisuje budoucí předmět převodu, kupní cenu a platební režim, právo na odstoupení od smlouvy a postup při vlastním uzavírání kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Přílohami jsou vzor vlastní kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, popis standardního vybavení bytové jednotky, bytové schéma a pravidla klientských změn.
 
KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY
Uzavírá se na výzvu prodávajícího v předem dohodnutém termínu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy, která bude učiněna do 30 dnů od splnění následujících podmínek: 

  • ze strany prodávajícího – získání kolaudačního souhlasu, přidělení popisného čísla a podání návrhu na povolení vkladu práv dle finálního prohlášení vlastníka zkolaudovaných jednotek
  • ze strany klienta – plná úhrada kupní ceny na projektový účet.

 
SPOLEČNÝ NÁVRH NA POVOLENÍ VKLADU VLASTNICKÉHO PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Společný návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podepsaný prodávajícím i kupujícím podává prodávající do 7 dnů od data uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do podatelny KN.
 
PŘEVZETÍ BYTU
Předání bytu se uskutečňuje v termínu po vzájemné dohodě do 15 pracovních dnů od data uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. O předání se sepisuje předávací protokol a kupující obdrží manuál se základními instrukcemi pro užívání jednotky a společných částí domu.