• Červen 2020 uzavřena Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby společností BAK stavební společnost, a.s.
  • Dokončení hrubé stavby podzim 2021
  • Připravenost ke kolaudaci 12/2022