(28.08.2019)
Vizualizace

Ilustrativní vizualizace první etapy projektu. více...


(01.01.2019)
ÚR

Územní rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci. více...