SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Popisuje budoucí předmět převodu, kupní cenu a platební režim, právo na odstoupení od smlouvy a postup při vlastním uzavírání kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Přílohami jsou vzor vlastní kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, standard bytové jednotky, bytové schéma a pravidla klientských změn (změn koncových prvků a povrchu).
 

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

Uzavírá se na výzvu prodávajícího v předem dohodnutém termínu do 30 dnů od splnění podmínek:
•    ze strany prodávajícího – získání kolaudačního souhlasu, přidělení popisného čísla a podání návrhu na povolení vkladu práv dle finálního prohlášení vlastníka zkolaudovaných jednotek,
•    ze strany klienta – plná úhrada kupní ceny na projektový účet.
 

SPOLEČNÝ NÁVRH NA POVOLENÍ VKLADU VLASTNICKÉHO PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Společný návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podepsaný prodávajícím i kupujícím podává prodávající do 7 dnů od data uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky na podatelnu KN.


PŘEVZETÍ BYTU

Předání bytu se uskutečňuje v termínu po vzájemné dohodě do 15 pracovních dnů od data uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. O předání se sepisuje předávací protokol a kupující obdrží manuál se základními instrukcemi pro užívání jednotky a společných částí domu.