Základní urbanistickou koncepcí projektu je uspořádání objektů, které umožňuje kompaktní zástavbu pozemku. Domy sestávají z devíti rezidenčních domů označené písmeny A, B, C, D, E, F, G, H a P a mají dvě až šest nadzemních podlaží, poslední patro je jako ustupující. Výjimku tvoří pavilon v rámci nového náměstí, který obsahuje pouze dvě nadzemní podlaží. Domy jsou spojeny společným suterénem, který slouží pro parkování a technické zázemí kotelna, sklípky, kočárkárny a další provozní prostory. Domy při ulici V Náklích doplňuje nové náměstí, které je z východu definováno sekcí A, z jihu sekcí B a ze západu dvoupodlažním pavilonem, označeným jako sekce P. V sekci A jsou v 1.NP umístěny obchodní plochy s předpokládaným využitím jako drobné obchodní jednotky nepotravinářského charakteru. Další komerční jednotky obsahují sekce B a P, respektive část jejích parteru sousedící s novým náměstím. Projekt pracuje s byty v provedení vyššího středního standardu. V posledním podlaží budou umístěny bytové jednotky luxusnějšího charakteru, které nabídnou terasy a úchvatné výhledy do zeleného okolí při údolí Vltavy. Bytová skladba předpokládá převahu jednotek 2+kk a 3+kk, doplněných o byty 1+kk a 4+kk.

  • Počet bytů: 196
  • Počet komercí: 8
  • Počet parkovacích stání: 184