- Březen 2021 uzavřena Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby, tj. společností Metrostav a.s.

- Dokončení hrubé stavby do 30.11.2022.

- Připravenost ke kolaudaci do 30.9.2023.