- Březen 2021 - uzavřena Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby, tj. společností Metrostav a.s.

- Listopad 2022 - dokončení hrubé stavby.

- Září 2023 - připravenost ke kolaudaci.