U projektu Vivus Golf Resort rozšiřujeme dosavadní možnosti financování nákupu bytu. Vedle doposud standardního financování, kdy zaplatíte po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 10 % a zbývajících 90 % z kupní ceny včetně DPH doplácíte až po kolaudaci projektu, přibývá nyní druhá možnost. U té si můžete před podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě sami určit, jak vysoké procento zaplatíte ihned a jaký bude výsledný doplatek po kolaudaci. 

Ceny uváděné na webových stránkách projektu v sekci „Nabídka bytů“ jsou cenami základními. V případě, že se rozhodnete pro první splátku mezi 11 % a 90 % ze základní kupní ceny včetně DPH po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, bude Vám od základní ceny odečten bonus ve výši 2 % z částky uhrazené nad rámec standardní první splátky 10 %. Tato nabídka je platná při podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 30.6.2023.


A)    STANDARD – kupní cena viz ceník (včetně DPH)        

 Splátka  Výše splátky  Splatnost 

  

1. 10 % z kupní ceny 15 dní Od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
2. 90 % z kupní ceny 15 dní Na základě předpisu k úhradě vystaveného prodávajícím po vydání kolaudačního souhlasu.


B)    INDIVIDUAL – kupní cena viz ceník (včetně DPH) snížená o bonus ve výši 2 % z částky uhrazené předem nad rámec standardní první splátky ve výši 10 %, minimálně však 11 %.

 Splátka  Výše splátky  Splatnost 

  

1. 11 - 90 % z kupní ceny 15 dní Od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
2. 89 - 10 % z kupní ceny 15 dní Na základě předpisu k úhradě vystaveného prodávajícím po vydání kolaudačního souhlasu.

 

Modelový příklad:

Cena bytu včetně parkovacího stání a sklepa činí 8.000.000 Kč včetně DPH.

A)    STANDARD 

- 1. splátka       800.000 Kč
- 2. splátka    7.200.000 Kč

B)    INDIVIDUAL

- klient se rozhodl zaplatit po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 70 %.
- 1. splátka    5.600.000 Kč
- 2. splátka    2.304.000 Kč 

Bonus ve výši 2 % je vypočítán z rozdílu mezi standardní 10% splátkou a individuální výší první splátky a je odečítán z 2. splátky. V modelovém příkladu je tedy počítán z částky 4.800.000 Kč.    

Ostatní údaje:

V případě realizace klientské změny (změna koncových prvků a povrchů) jsou případné vícenáklady s navýšením o zákonnou DPH s 15-ti denní lhůtou splatnosti předmětem mimořádné splátky na základě předpisu k úhradě po vzájemném odsouhlasení jejich výše. Cena klientské změny bude zohledněna v celkové kupní ceně v kupní smlouvě.

Prodej bytové jednotky podléhá první snížené sazbě DPH, tj. 15 %. Prodej nebytové jednotky, prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání či podílu na pozemku s právem užívání konkrétního parkovacího stání podléhá základní sazbě DPH, tj. 21 %. V případě, že součástí jedné kupní smlouvy je prodej bytové jednotky a prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání či podílu na pozemku s právem užívání konkrétního parkovacího stání, se řídí sazba DPH věcí hlavní, tj. takový předmět převodu bude podléhat první snížené sazbě DPH, tj. 15 %.

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 15 dnů po připsání jednotlivých splátek kupní ceny na příslušný účet prodávajícího.