U projektu Vivus Žižkov je nastaven zvýhodněný platební režim, kdy po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě zaplatíte pouze 10 % kupní ceny a zbývajících 90 % z kupní ceny včetně DPH doplácíte až po kolaudaci bytového domu. 

 

 Splátka  Výše splátky  Splatnost 

  Poznámka

1. 10 % z kupní ceny 15 dní Od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
2. 90 % z kupní ceny 15 dní Na základě předpisu k úhradě vystaveného prodávajícím po vydání kolaudačního souhlasu.

 
Ostatní údaje:
V případě realizace klientské změny (např. změny koncových prvků a povrchů) jsou případné vícenáklady s navýšením o zákonnou DPH s 15-ti denní lhůtou splatnosti předmětem mimořádné splátky na základě předpisu k úhradě po vzájemném odsouhlasení jejich výše. Cena klientské změny bude zohledněna v celkové kupní ceně v kupní smlouvě.

Prodej bytové jednotky podléhá snížené sazbě DPH, tj. 12 %. Prodej nebytové jednotky či prodej podílu na nebytové jednotce - garáž podléhá základní sazbě DPH, tj. 21 %. V případě, že součástí jedné kupní smlouvy je prodej bytové jednotky a prodej podílu na nebytové jednotce garáž, se řídí sazba DPH věcí hlavní, tj. takový předmět převodu bude podléhat snížené sazbě DPH, tj. 12 %.

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 15 dnů po připsání jednotlivých splátek kupní ceny na příslušný účet prodávajícího.