(19.06.2024)
Stavba, červen 2024

Betonují se stěny 1.PP, kde se mj. nacházejí komerční jednotky. více...


(15.05.2024)
Stavba, květen 2024

Je hotový strop 3.PP, aktuálně probíhá betonáž 2.PP. více...


(02.04.2024)
Stavba, duben 2024

Připravuje se armatura poslední třetiny základové desky 3.podzemního podlaží. více...


(14.03.2024)
Stavba, březen 2024

Probíhá vázání výztuže základové desky 3.podzemního podlaží. více...


(15.02.2024)
Stavba, únor 2024

Na pozemcích Vivus Žižkov jsme se již prokopali do úrovně nejnižšího podzemního podlaží, a tak se již mohl postavit první jeřáb. více...


(26.01.2024)
Stavba, leden 2024

Také v lednu nového roku zatím probíhají zejména zemní práce. více...


(20.12.2023)
Stavba, prosinec 2023

Nadále probíhají zemní práce. více...


(16.11.2023)
Stavba, listopad 2023

Probíhají zemní práce, vrtání pilot a kotvení záporových stěn. více...


(17.10.2023)
Stavba, říjen 2023

Na začátku října 2023 bylo generálnímu dodavateli stavby, Metrostav a.s., předáno staveniště. Započala tak výstavba projektu Vivus Žižkov. více...


(05.10.2023)
Zveřejňujeme první informace o chystaném projektu Vivus Žižkov