U projektu Vivus Kolbenova II je nastaven zvýhodněný platební režim, kdy po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě zaplatíte pouze 10 % kupní ceny a zbývajících 90 % z kupní ceny včetně DPH doplácíte až po kolaudaci projektu. 

 Splátka  Výše splátky  Splatnost 

  

1. 10 % z kupní ceny 15 dní Od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
2. 90 % z kupní ceny 15 dní Na základě předpisu k úhradě vystaveného prodávajícím po vydání kolaudačního souhlasu.

 

Ostatní údaje:
Prodej bytové jednotky podléhá první snížené sazbě DPH, tj. 15 %. Prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání podléhá základní sazbě DPH, tj. 21 %. V případě, že součástí jedné kupní smlouvy je prodej bytové jednotky a prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání s právem užívání konkrétního parkovacího stání, se řídí sazba DPH věcí hlavní, tj. takový předmět převodu bude podléhat první snížené sazbě DPH, tj. 15 %.

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 15 dnů po připsání jednotlivých splátek kupní ceny na příslušný účet prodávajícího.