• Červen 2021 - uzavřena Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby, tj. BAK stavební společnost, a.s.
     
  • Říjen 2022 - dokončena hrubá stavba
     
  • Říjen 2023 - připravenost ke kolaudaci