PROGRAM SPLÁTEK KUPNÍ CENY VČ. DPH

Splátka Výše splátky Splatnost  
1. 10 % kupní ceny 15 dní Od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
2. doplatek kupní ceny 15 dní Na základě předpisu k úhradě vystaveného prodávajícím po vydání kolaudačního souhlasu.


Prodej bytové jednotky, případně včetně prodeje pozemku - předzahrádky podléhá první snížené sazbě DPH, tj. 15%. Prodej nebytové jednotky, prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání či podílu na pozemku s právem užívání konkrétního parkovacího stání podléhá základní sazbě DPH, tj. 21%. V případě, že součástí jedné kupní smlouvy je prodej bytové jednotky a prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání či podílu na pozemku s právem užívání konkrétního parkovacího stání, se řídí sazba DPH věcí hlavní, tj. takový předmět převodu bude podléhat první snížené sazbě DPH, tj. 15%.

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě tj. nejpozději 15 dnů po připsání kupní ceny na příslušný účet prodávajícího.

Splátky kupní ceny budou realizovány na projektový běžný účet prodávajícího, který po uzavření úvěrové dokumentace s financující bankou bude mít charakter blokovaného bankou kontrolovaného účtu s omezenými dispozičními právy prodávajícího jako jeho majitele.