DOKONČENO - KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

(29.09.2020)

Nyní probíhají úkony spojené s přípravou vkladu dokončených jednotek do katastru nemovitostí (prohlášení vlastníka). Po vyrozumění o provedení vkladu do KN budou postupně rozesílány výzvy. Odhadovaný předpoklad říjen 2020.

Zpět