PROGRAM SPLÁTEK KUPNÍ CENY VČ. DPH
 

Splátka

Výše splátky

Splatnost

 

1.

10 % kupní ceny

15 dní

Od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

2.

doplatek kupní ceny

15 dní

Na základě předpisu k úhradě vystaveného prodávajícím po vydání kolaudačního souhlasu.


 

Ostatní údaje:

V případě realizace klientské změny (změna koncových prvků a povrchů) jsou případné vícenáklady s navýšením o zákonnou DPH s 15-ti denní lhůtou splatnosti předmětem mimořádné splátky na základě předpisu k úhradě po vzájemném odsouhlasení jejich výše. Cena klientské změny bude zohledněna v celkové kupní ceně v kupní smlouvě.

Prodej bytové jednotky, případně včetně prodeje pozemku - předzahrádky podléhá první snížené sazbě DPH, tj. 15%. Prodej nebytové jednotky, prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání či podílu na pozemku s právem užívání konkrétního parkovacího stání podléhá základní sazbě DPH, tj. 21%. V případě, že součástí jedné kupní smlouvy je prodej bytové jednotky a prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání či podílu na pozemku s právem užívání konkrétního parkovacího stání, se řídí sazba DPH věcí hlavní, tj. takový předmět převodu bude podléhat první snížené sazbě DPH, tj. 15%.

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě tj. nejpozději 15 dnů po připsání kupní ceny na příslušný účet prodávajícího.

Splátky kupní ceny budou realizovány na projektový běžný účet prodávajícího, který po uzavření úvěrové dokumentace s financující bankou bude mít charakter blokovaného bankou kontrolovaného účtu s omezenými dispozičními právy prodávajícího jako jeho majitele.

První úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem v nové stavbě bytového domu je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno. Nebude osvobozeno nabytí předzahrádky, podílu na pozemku s právem užívání konkrétního parkovacího stání a nabytí nebytové jednotky.