Vyjádření MČ Praha 22

(30.05.2019)

Městská část Praha 22, dne 30. května vyšlo nové číslo Uhříněveského zpravodaje.

A jedno upřesnění: Není nic staršího než včerejší noviny, pravil Karel Čapek. A platí to i pro Uhříněveský zpravodaj. V úvodníku pan starosta popisuje poněkud vyhrocený vztah naší městské části a společností Vivus. Problém se týkal způsobu financování rekonstrukce propustku na Říčanském potoce, což je podmínka kolaudace dalších etap výstavby Vivusu. Díky vstřícnému jednání obou stran se situaci podařilo vyřešit a Vivus poskytne MČ finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč, které spolu s dotací 2 mil. Kč od Magistrátu budou stačit na financování tohoto díla. Kolaudace dalších etap, včetně prodejny Billa, tedy pokračuje podle plánu.

 

 

Zpět