Kolaudační řízení

(23.11.2017)

Termín připravenosti stavby ke kolaudaci byl dodržen, v současné době probíhá řízení k vydání kolaudačního souhlasu. Fotodokumentace listopad 2017.

Zpět