Phone 800 186 186 Po - Pá: 9 - 17 hod.   Facebook YouTube

Vyhledání bytu

zobrazit i prodané byty

 
      

 

No flash

Uzavírání smluv

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

V případě, že klient bude hradit kupní cenu čerpáním z hypotečního úvěru, je možné podepsat nejdříve smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která popisuje budoucí předmět převodu, kupní cenu a platební režim, právo na odstoupení od smlouvy a postup při vlastním uzavírání smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Přílohami této smlouvy jsou vzor vlastní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, standard bytové jednotky a schéma jednotky.

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

Uzavírá se na výzvu prodávajícího v předem dohodnutém termínu do 30 dnů od splnění podmínky, a to plné úhrady kupní ceny ze strany klienta dle uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. V případě, že klient hradí kupní cenu z vlastních prostředků nebo v případě, že klient již má hypoteční úvěr schválen, upřednostňujeme uzavírat rovnou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky.

SPOLEČNÝ NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Společný návrh na vklad podepsaný prodávajícím i kupujícím včetně smluv o převodu vlastnictví jednotky podává prodávající do podatelny katastrálního úřadu do 7 dnů od data uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v případě, že má již zaplacenou celou kupní cenu dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky nebo do 7 dnů od data, kdy je splněna odkládací podmínka, a to zaplacení celé kupní ceny dle smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.

PŘEVZETÍ BYTU

Předání bytu se uskutečňuje v termínu po vzájemné dohodě do 15 pracovních dnů od data uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v případě, že klient již celou kupní cenu zaplatil nebo od data, kdy je splněna odkládací podmínka, a to zaplacení celé kupní ceny dle smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. O předání se sepisuje předávací protokol a kupující obdrží pasport bytu a manuál se základními instrukcemi pro užívání jednotky a společných prostor.

Vivus

Vivus Pankrác s.r.o.
Tel. zdarma: 800 186 186
Mobil: +420 724 816 176
www.vivus.cz