Phone 800 186 186 Po - Pá: 9 - 17 hod.   Facebook YouTube

Vyhledání bytu

zobrazit i prodané byty

 
      

 

No flash

Platební režim

INDIVIDUALNÍ – kupní cena viz ceník (včetně DPH)

Celá kupní cena je splatná po podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů od data jejího uzavření nebo individuálně dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím, a to vždy tak, že je vyžadována první splátka kupní ceny v minimální výši Kč 115.000,- vč. DPH u bytové jednotky a Kč 121.000,- vč. DPH u nebytové jednotky. V případě, kdy kupní cenu klient hradí z části čerpáním z hypotečního úvěru a je uzavírána dle dohody ještě smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, tak celá kupní cena je splatná v individuálním režimu dohodnutém s klientem, ale vždy tak, že je vyžadována první splátka kupní ceny v minimální výši uvedené v předchozí větě.

Sazby DPH:

  • bytová jednotka – sazba DPH ve výši 15%
  • nebytová jednotka nebo ideální spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce garážová stání – sazba DPH ve výši 21%

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě tj. nejpozději 15 dnů po připsání předepsané splátky kupní ceny na běžný účet prodávajícího.

Vivus

Vivus Pankrác s.r.o.
Tel. zdarma: 800 186 186
Mobil: +420 724 816 176
www.vivus.cz