SPLÁTKY KUPNÍ CENY

Kupní cena viz ceník (vč. DPH)

 Splátka 

Výše splátky

 Splatnost 

 

1.

 15%

   10 dní

 Od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SOSB) a Smlouvy o zřízení  jistotního účtu.

2.

 doplatek kupní  ceny

   15 dní

 Od data vydání kolaudačního souhlasu na základě výzvy ze strany budoucího  prodávajícího.

 

Ostatní údaje:

Prodej bytové jednotky podléhá snížené sazbě DPH, tj. 15%, prodej nebytové jednotky (komerční prostor, ateliér, podíl na nebytové jednotce - garážová stání) podléhá základní sazbě DPH, tj. 21%. V případě, že součástí jedné kupní smlouvy je prodej bytové jednotky a prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání či předzahrádka, se řídí sazba DPH věcí hlavní, tj. takový předmět převodu bude podléhat první snížené sazbě DPH, tj. 15%.

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 15 dnů po připsání kupní ceny na účet budoucího prodávajícího, ne na jistotní účet.

Splátky kupní ceny budou realizovány na projektový běžný účet prodávajícího, který má charakter blokovaného bankou kontrolovaného účtu s omezenými dispozičními právy prodávajícího jako jeho majitele tak, aby všechna zálohová splátková plnění nabyvatelů jednotek nemohla být použita k jinému účelu, než je určeno smlouvou o úvěru.

První úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem v nové stavbě bytového domu je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno s výjimkou nabytí komerčních prostor a ateliérů (nebytové jednotky).