ÚR

(01.01.2019)

Územní rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci.

Rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný komplex Vivus Kolbenova"

Zpět